Signaleren kindermishandeling

Basis voorlichting signaleren kindermishandeling


Het doel van de voorlichtingen is dat men zich beter toegerust voelt om kindermishandeling te signaleren en te melden. Gestart wordt met een associatieoefening: waar denk je aan bij kindermishandeling? Vormen van kindermishandeling, risicofactoren, signalen en hulp komen dan aan bod. Aan de hand van een filmfragment worden signaallijsten besproken. Door middel van het bespreken van dilemma’s, zoals het niet zeker weten of angst voor agressie, staat men stil bij de belemmeringen om te melden. Vervolgens kijkt men hoe in de betreffende instelling de stap van signaal naar melding kan worden gezet.

In gesprek gaan met ouders over kindermishandeling


Dit is een vervolg op de voorlichting signaleren van kindermishandeling. Tijdens deze voorlichting wordt een eerste aanzet gegeven in het oefenen met het aangaan van een gesprek met ouders. De deelnemers krijgen zicht op de voorwaarden en kaders van een gesprek over signalen van kindermishandeling en maken aan de hand van een casus zelf een eerste start.