Praktijkvoorbeelden juridisch advies

Bijzonder curator aanvragen?
Een jongere wil van een woongroep naar begeleid wonen, moeder geeft geen toestemming. Minderjarigen zijn afhankelijk van hun gezagsdragers om hun belangen te behartigen. Als de belangen van de minderjarige botsten met die van zijn wettelijk vertegenwoordiger kan de rechter een bijzonder curator benoemen. Te denken valt aan een verschil van mening over het volgen van een opleiding, al dan niet op kamers gaan, wel of niet hulpverlening, medicijnen, wel of niet een medische ingreep. Het moet dus gaan om belangrijke beslissingen, niet over bv zakgeld. De jongere kan zelf in een brief aan de rechtbank vragen om een bijzonder curator.

Sparen voor een kind onder voogdij
Een 14 jarige jongen vraagt waarom het niet mogelijk is dat hij kan oefenen met sparen. Zijn pleegouders kunnen geen rekening voor hem openen. Dat laatste klopt. Alleen de wettelijk vertegenwoordiger, in dit geval een jeugdzorgwerker van JBB, kan bij een bank een rekening openen voor deze jongen en tevens een spaarrekening daaraan koppelen. De voogdijwerker van JBB draagt de financiƫle verantwoordelijkheid, de jongen kan zelf met een eigen pas zijn geld beheren.

Privacy, derde bij een bespreking
Jongere van 14 jaar woont in een pleeggezin. Er is sprake van een OTS. Bij de volgende hulpverleningsplan bespreking wil moeder haar nieuwe partner meenemen ter ondersteuning van haar zelf. De jongere wil dat absoluut niet (vindt het niet zijn zaken). Beslist de jongere uiteindelijk wie bij de bespreking aanwezig is? Aangezien het om privacygevoelige zaken gaat beslist de jongere over wie de bespreking gaat, wie mogen delen in de informatie. De nieuwe partner van moeder is een derde en er is dan toestemming nodig van het 14 jarige pleegkind om deze derde te laten deelnemen aan het gesprek. (Ook al zit hij er voor ondersteuning van moeder bij en zal hij niet deelnemen aan de discussie).