Mr. Ike Bouma, Jeugd en Recht

Zoekt u juridisch, agogisch en beleidsmatig advies? Wilt u een training of voorlichting op het gebied van de jeugdzorg? Dan ben ik u graag van dienst. U kunt mij inschakelen voor:

Juridisch advies aan:

Ike Bouma

Trainingen op het gebied van de jeugdzorg
zoals het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Advies over nieuwe ontwikkelingen in de jeugdzorg

  • Over het verloop van de transitie jeugdzorg
  • Over herziening of nieuwe wetgeving :
    • - Herziening kinderbeschermingsmaatregelen
    • - De nieuwe jeugdwet
    • - Versterking positie pleegouders
    • - Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

En
Juridische deskundigheidsbevordering op het gebied van familie- en jeugdrecht
Advies over verhoging van de kwaliteit van de hulpverlening
Voorlichting over het signaleren van kindermishandeling
Voorlichting over het voeren van gesprekken met ouders over kindermishandeling